అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !
Showing posts with label పరాక్రి రచనలు. Show all posts
Showing posts with label పరాక్రి రచనలు. Show all posts

Wednesday, February 5, 2014

సమైక్యాంధ్ర శ్రీ మదాంధ్ర భాగోతం

సమైక్యాంధ్ర  శ్రీ మదాంధ్ర భాగోతం
part 1 Dt. Sep 27, 2013 
 
part 2  (NEW) Dt. 04/02/2014 

 పోతన వ్రాతగాదె తలపోతల కూతల చేతనంబుతో
నీత సమైక్య రాగ ముదయించెను భావితరాల కోశమై
నూతన శీర్షికా ప్ర కట నుద్యమ భాషల భేష జంబుతో
జూతురు సమైక్యమన్న జన జృంభిత గుంభిత భావజాలమున్ //

రాజరికము పోయె రాజ్యంబు గలదేని
ప్రజల సామ్యమొచ్చె ప్రభుత కొరకు
రాజకీయమందు రాక్షస క్రీడలా 
నాడు పాడిగాదు నేడు నదియె //

తంత్రమేది గాని తాదాత్మ్యమొక్కటే
స్వేచ్ఛలేని నాడు కుచ్ఛితంబు
తుచ్ఛమైన దాని తూతూల మంత్రాన 
సాగమింతునేమి బాగుగలదె //

మూడు ముక్కలాట ముచ్చట గొల్పుచో
ఆటగానె జూతురాంధ్రులెపుడు
పాటు గల్గునాడు పాల్గొనకుందురా
తాట నిలపగలరు తపన నొడమి //

ఉన్నది ఉన్నది గానొప్పు 
కన్నుగవంటేనె రెండు గానుటకొప్పున్
తిన్నగ జూడని పక్షము 
అన్నన్నా వెతల గోడు హస్తినకొచ్చెన్  (?) //

ముచ్చటింపుగాదు ముచ్చెమటలు బట్టు
మూర్ఖ యోచనంబు మూర్కొనంగ
అచ్చతెనుగు నేల నిచ్చకంబులదేల
సాధ్యపడదు మీకు భాద్యులార // 
__________________________________________________

సమైక్యాంధ్ర  శ్రీ మదాంధ్ర భాగోతం part 2
Dt. 04/02/2014 

హస్తిన మస్తకాప్రబల హస్తపు, చేతల ఢుల్ల దెెల్లమౌ
ఆస్తుల పంపకాన సరియానదు, సుప్తనిరస్త స్వస్థతల్
దోస్తులు మెచ్చబోరు, భరతోర్విని గర్విత భావజాలముల్
ప్రస్తుత శ్రీమదాంధ్ర విభప్రాభవ భంజన సాధ్యమేరికిన్ ||

యుద్ధ ప్రాతిపథికను సం సిద్ధమైన
హైదరాబాదను జిహాదు పాదుకొనును
కొత్తరాష్ట్రమ్ము యేరికి గోరికయ్య
నిక్కమెన్నిక ! కలలన్ని  నిజముగావు ||

అంతరాయ మొచ్చి ఆగిపోవును గాత !
తెలుగు నేల జిచ్చు దెప్పరిల్ల
స్వచ్ఛమైన దాని యిచ్ఛలు నేరవేర
ఆంధ్ర వాణి పటిమ యగును నిజము ||  


P.V.RADHAKRISHNA,
CELL :
+91 9966455872


Email :
parakrijaya@gmail.com 

Monday, September 9, 2013

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

మిత్రులందరికి, తెలుగు పండిత దర్శిని పాఠకులకు, వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు


Saturday, August 31, 2013

శ్రీ మదాంధ్ర భాగోతం


 
 పోతన వ్రాతగాదె తలపోతల కూతల చేతనంబుతో
నీత సమైక్య రాగ ముదయించెను భావితరాల కోశమై
నూతన శీర్షికా ప్ర కట నుద్యమ భాషల భేష జంబుతో
జూతురు సమైక్యమన్న జన జృంభిత గుంభిత భావజాలమున్ //

రాజరికము పోయె రాజ్యంబు గలదేని
ప్రజల సామ్యమొచ్చె ప్రభుత కొరకు
రాజకీయమందు రాక్షస క్రీడలా 
నాడు పాడిగాదు నేడు నదియె //

తంత్రమేది గాని తాదాత్మ్యమొక్కటే
స్వేచ్ఛలేని నాడు కుచ్ఛితంబు
తుచ్ఛమైన దాని తూతూల మంత్రాన 
సాగమింతునేమి బాగుగలదె //

మూడు ముక్కలాట ముచ్చట గొల్పుచో
ఆటగానె జూతురాంధ్రులెపుడు
పాటు గల్గునాడు పాల్గొనకుందురా
తాట నిలపగలరు తపన నొడమి //

ఉన్నది ఉన్నది గానొప్పు 
కన్నుగవంటేనె రెండు గానుటకొప్పున్
తిన్నగ జూడని పక్షము 
అన్నన్నా వెతల గోడు హస్తినకొచ్చెన్  (?) //

ముచ్చటింపుగాదు ముచ్చెమటలు బట్టు
మూర్ఖ యోచనంబు మూర్కొనంగ
అచ్చతెనుగు నేల నిచ్చకంబులదేల
సాధ్యపడదు మీకు భాద్యులార //

Wednesday, April 10, 2013

విజయ నామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం

ఉగాది శుభాకాంక్షలతో.........
విజయ నామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం కందాయ ఫలము వర్ష,జగర్లగ్నఫలం నవనాయక ఫలం


విజయ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలకై మీ రాశి పై క్లిక్ చేయండి.

Copyright © http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/

Friday, March 8, 2013

నిర్వచన ధర్మపత్ని - పరాక్రిజయ

                                  నిర్వచన  ధర్మపత్ని
                                                                             - పరాక్రిజయ


శ్లో||   కార్యేషు దాసీ, కరణేషు మంత్రీ, భోజ్యేషు మాతా, శయనేషు రంభా
      రూపేచ లక్ష్మీ, క్షమయా ధరిత్రీ, షట్ధర్మ యుక్తా కుల ధర్మపత్నీ ||

                                   ( స్వేఛ్ఛానువాదం )

     సీ||      సేవలందించు  సంక్షేమ వర్తియై  
                             భావనా స్ఫూర్తితో భవిత  కొ
కు 
              అన్న పూర్ణాంబయై ఆకలి దీర్చుచు
                             రతికామ  రసరాజ్య  రంభయగుచు
              ముగ్ధ మోహన నీదు ముఖవిలాసజూచి
                             రూప లక్ష్మిగ నిన్ను రూఢి గొలుతు
              ఓర్పులో వసుధవై  నేర్పుగా  కూర్మితో
                                  జన్మ సార్ధకతను  చాటినావు

   గీ||        జాతి  జాగృతి పథ సంచార కతన
              గత  చరిత్రలు సాక్షమౌ  గాజులమ్మ
              నీదయా వర్ష సారపు నియమ మిదియె
              ఆరు ధర్మంబులొప్పెడి దాలి యగును   

Monday, April 30, 2012

అక్షరాలా.....అక్షరాలెన్ని?                                                                  అక్షరాలా.....అక్షరాలెన్ని?                                                                                  - పరాక్రి              

                                   ఆంధ్ర భాషకు అక్షరములు 56  అని వ్యాకరణకారులు నిర్ధారించారు. అందు 16 అచ్చులు 36 హల్లులు 4 ఉభయాక్షరాలు అని తరతరాల అంతరాలలో నిక్షిప్తమైపోయినది. కాని నేటి వ్యవహారిక భాష,గ్రామ్య భాష, గ్రాంధిక భాషల వినియోగములో వాడుక భాషలో కొన్ని అక్షరాలు ఉపయోగించుటలేదు.
                              భావ గ్రహణ భావ ప్రకటనే భాష పాధాన లక్ష్యంగా ఉండాలనే, అధిక శ్రమ కల్గించే అనేకాక్షరాలు ఉన్న మన తెలుగు భాషలో కోన్ని అక్షరాలను ఉపయోగించుటలేదు.ఇది యదేచ్ఛగా,ఎవరి ఇష్టానుసారము వారు వ్రాయుచుండుటచే - అక్షరాలా మన అక్షరాలెన్ని? అనే ప్రశ్న చాలామంది మదిని కలచిపేస్తోంది.
                           అ నుండి క్ష వరకూ అక్షరమాలే! అని ప్రత్యక్షరాన్ని లెక్కబెడితే ఏ అక్షరాలు ఎలా మృగ్యమైనామో తెలియక తికమక పడటం పరిపాటి అయ్యింది. అచ్చులు హల్లులు గుణింత స్వరూపాలు వృత్తులు ఆవృత్తులు (అంటే దిత్వ సంయుక్తాలు) విరామ చిహ్నాలు మొత్తం అన్నీ కలిపి 28,600 పై చిలుక అక్షర సంకేతాలు విద్యార్ధి నేర్చుకోవాలని తాము  భయపడుతూ విధ్యార్ధులను భయపెడితే ఇది భూతద్దంలో చుసి భ్రమ చెందడమే అవుతుంది.
                                 1. వ తరగతి వాచకంలో లెక్కిస్తే 48 అక్షరాలు మొదటి పరిచయం చేసేలా మానసిక నిపుణులు- విద్యార్ధి స్ధాయిని దృష్టిలో ఉంచుకొని విద్యార్ధికి కొంత శ్రమ తగ్గించాలని యత్నించారు.
                                  పలుకుబడిని ఆసరాగా తీసుకొని భావ ప్రకటన చేయగలిగే అక్షరాలు నేర్చుకొన్నవాళ్ళు ఈ క్రొత్త భావనము ఇంకా జిర్ణించుకోలేక పోతున్నారు.
               మా చిన్నప్పుడు గుఱ్ఱం - నేటి గుర్రంలా లేదు. అట్లే ఋషిని - రుషిగా  వ్రాసి చూపిస్తున్నారేమిటి ? ఇట్లా వివేచించుకుంటూపోతే, మన ఉపాధ్యాయులకు సైతం  ఎన్ని  అక్షరాలు నేటి ఉపయోగంలో ఉన్నాయి ? 
అనే అంశాలు తెలిసి ఉండాలి కదా ?

                అచ్చులలో 12, హల్లులలో 35, ఉభయాక్షరాలు 2 మాత్రమే నేటి ఉపయోగంలో ఉన్నాయి. మొత్తము 49 అక్షరాలు : భావ ప్రకటనకు , భావ గ్రహణమునకు  ఉపయోగపడుతున్నాయి. 
           అచ్చులలో 4 , అనగా "ఋ, ౠ లు ఌ,ౡ" లు తప్పించబడ్డాయి. అట్లే హల్లులలో "ఱ"  బండిరాకు బదులుగా రకారమును మాత్రమే వాడుతున్నారు. నిండుసున్న, అరసున్న ,విసర్గము, పొల్లు హల్లు ఈ నాల్గింటిలో నిండుసున్న( 0),విసర్గము ( ః) మాత్రమే ఉపయోగంలో ఉన్నాయి.
    
           "క్ష"  ఏకాక్షరమా ? క క్రింద షవత్తు  వ్రాస్తే ష్ష గా పలుకు తున్నాము కదా ! లక్ష , రక్ష లాంటి పదాలను      గా వ్రాయలేమా ?
   ఇది సాధ్యం కాదు ఎందు వలన అంటే - క్ష ఏకాక్షరము కావున.
         లక్షలు పోసి కూడా కొనలేము ?   వాకలో ఈ పలుకబడిని జాగ్రత్తగా ఊహించవలసినదే. విద్యార్ధి శ్రమని  దృష్టి పథంలో ఉంచుకొని  వచ్చే  కొత్త  మార్పులకు ఆహ్వానం పలుకుదాం.
Monday, April 9, 2012

ప్రార్ధన

      ప్రార్ధన:- 

             శ్లో// గురుర్బహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః/ 
                    గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మైశ్రీ గురవే నమః//

"HEALT CARD ONLINE APPLY CLICK HERE"

click on the links
1. "http://www.apteacher.net"


2. "Employee Pay Details"


3. "the teachers use full links "

 4. "http://apteachers9.blogspot.in/p/10th-class-material.html "  

 5.   www.seri.ap.gov.in/prc/2010FIN_MS154.PDF

6.    "http://andhrateachers.tk/"       
7.   "http://www.teachersdata.com/"     


8.   "http://www.apgli.ap.gov.in/annualreport.aspx"   

9.        "http://www.manabadi.co.in/forteachers/teachersarticleshome.asp"   


10.       "http://apteachersnet.blogspot.in/" 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...