అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Monday, April 30, 2012

అక్షరాలా.....అక్షరాలెన్ని?                                                                  అక్షరాలా.....అక్షరాలెన్ని?                                                                                  - పరాక్రి              

                                   ఆంధ్ర భాషకు అక్షరములు 56  అని వ్యాకరణకారులు నిర్ధారించారు. అందు 16 అచ్చులు 36 హల్లులు 4 ఉభయాక్షరాలు అని తరతరాల అంతరాలలో నిక్షిప్తమైపోయినది. కాని నేటి వ్యవహారిక భాష,గ్రామ్య భాష, గ్రాంధిక భాషల వినియోగములో వాడుక భాషలో కొన్ని అక్షరాలు ఉపయోగించుటలేదు.
                              భావ గ్రహణ భావ ప్రకటనే భాష పాధాన లక్ష్యంగా ఉండాలనే, అధిక శ్రమ కల్గించే అనేకాక్షరాలు ఉన్న మన తెలుగు భాషలో కోన్ని అక్షరాలను ఉపయోగించుటలేదు.ఇది యదేచ్ఛగా,ఎవరి ఇష్టానుసారము వారు వ్రాయుచుండుటచే - అక్షరాలా మన అక్షరాలెన్ని? అనే ప్రశ్న చాలామంది మదిని కలచిపేస్తోంది.
                           అ నుండి క్ష వరకూ అక్షరమాలే! అని ప్రత్యక్షరాన్ని లెక్కబెడితే ఏ అక్షరాలు ఎలా మృగ్యమైనామో తెలియక తికమక పడటం పరిపాటి అయ్యింది. అచ్చులు హల్లులు గుణింత స్వరూపాలు వృత్తులు ఆవృత్తులు (అంటే దిత్వ సంయుక్తాలు) విరామ చిహ్నాలు మొత్తం అన్నీ కలిపి 28,600 పై చిలుక అక్షర సంకేతాలు విద్యార్ధి నేర్చుకోవాలని తాము  భయపడుతూ విధ్యార్ధులను భయపెడితే ఇది భూతద్దంలో చుసి భ్రమ చెందడమే అవుతుంది.
                                 1. వ తరగతి వాచకంలో లెక్కిస్తే 48 అక్షరాలు మొదటి పరిచయం చేసేలా మానసిక నిపుణులు- విద్యార్ధి స్ధాయిని దృష్టిలో ఉంచుకొని విద్యార్ధికి కొంత శ్రమ తగ్గించాలని యత్నించారు.
                                  పలుకుబడిని ఆసరాగా తీసుకొని భావ ప్రకటన చేయగలిగే అక్షరాలు నేర్చుకొన్నవాళ్ళు ఈ క్రొత్త భావనము ఇంకా జిర్ణించుకోలేక పోతున్నారు.
               మా చిన్నప్పుడు గుఱ్ఱం - నేటి గుర్రంలా లేదు. అట్లే ఋషిని - రుషిగా  వ్రాసి చూపిస్తున్నారేమిటి ? ఇట్లా వివేచించుకుంటూపోతే, మన ఉపాధ్యాయులకు సైతం  ఎన్ని  అక్షరాలు నేటి ఉపయోగంలో ఉన్నాయి ? 
అనే అంశాలు తెలిసి ఉండాలి కదా ?

                అచ్చులలో 12, హల్లులలో 35, ఉభయాక్షరాలు 2 మాత్రమే నేటి ఉపయోగంలో ఉన్నాయి. మొత్తము 49 అక్షరాలు : భావ ప్రకటనకు , భావ గ్రహణమునకు  ఉపయోగపడుతున్నాయి. 
           అచ్చులలో 4 , అనగా "ఋ, ౠ లు ఌ,ౡ" లు తప్పించబడ్డాయి. అట్లే హల్లులలో "ఱ"  బండిరాకు బదులుగా రకారమును మాత్రమే వాడుతున్నారు. నిండుసున్న, అరసున్న ,విసర్గము, పొల్లు హల్లు ఈ నాల్గింటిలో నిండుసున్న( 0),విసర్గము ( ః) మాత్రమే ఉపయోగంలో ఉన్నాయి.
    
           "క్ష"  ఏకాక్షరమా ? క క్రింద షవత్తు  వ్రాస్తే ష్ష గా పలుకు తున్నాము కదా ! లక్ష , రక్ష లాంటి పదాలను      గా వ్రాయలేమా ?
   ఇది సాధ్యం కాదు ఎందు వలన అంటే - క్ష ఏకాక్షరము కావున.
         లక్షలు పోసి కూడా కొనలేము ?   వాకలో ఈ పలుకబడిని జాగ్రత్తగా ఊహించవలసినదే. విద్యార్ధి శ్రమని  దృష్టి పథంలో ఉంచుకొని  వచ్చే  కొత్త  మార్పులకు ఆహ్వానం పలుకుదాం.
No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...