అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Monday, December 31, 2012

2013 తెలుగు క్యాలెండర్ - parakrijaya

3 comments:

  1. క్యాలెండర్ అనే పదాన్ని ఈవిధంగా రాస్తారు Calendar, కాని Calender అని రాస్తే ఉచ్చారణలో మార్పు లేనప్పటికీ తప్పు తప్పే. ఎందుకంటే ఈ పదానికి మూలం లాటిన్ లో Calendarium అయినందువల్ల. ఈ పదానికి మన భాషల్లోని 'కాలం' కి సంబంధం ఉందనుకోవడం వేరేసంగతి.

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...