అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Wednesday, September 4, 2013

కుమారీ శతకం - 98

దీపములనీడ మానవ
రూపంబులనీడ శని తరులనీడ సుఖ
ట్వాపాదిత మగు నీడ
నేపట్టున నిలువగూడ దెపుడు కుమారీ! 

  భావం:-
ఓ సుకుమారీ! దీపముల యొక్క నీడలందును,మనిషియొక్క నీడలందును,తాటి చెట్ల యొక్క నీడలందును,మంచము నీడల యందును,ఎన్నడును చరింపరాదు.ఆ నీడలు పడకుండా చూసుకొనవలెను.లేనిచో దరిద్రమబ్బును. 

1 comment:

  1. "!శీపముల" ..దీపముల అని వుండాలి .

    తెలుగు టైప్ చేసి తర్వాత మరోమారు సరిచూడ గలరు.

    శ్రీ రామ కృష్ణ శర్మ గుడిపాటి

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...