అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Saturday, August 22, 2015

9th class Telugu Lesson Plan

9వ తరగతి తెలుగు ప్రథమ భాష పాఠ్యాంశ  పిరియడ్ ప్లాన్
9th Class Telugu Lesson Plan by Pantula Parakrijaya astro


 ‍6th telugu lesson plan         7th telugu lesson plan          8th telugu lesson plan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...