అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Tuesday, June 30, 2015

6th class Telugu Lesson Plan

ఆరవ తరగతి తెలుగు ప్రథమ భాష పాఠ్యాంశ  పిరియడ్ ప్లాన్


 ‍6th telugu lesson plan         7th telugu lesson plan          8th telugu lesson plan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...