అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Friday, October 25, 2013

జీవన సురభి అక్టోబరు సంచిక

తెలుగులో ఒక చక్కటి భక్తి - ఆధ్యాత్మిక - సాంస్కృతిక పత్రిక: జీవన సురభి.
డిజిటల్ ఎడిషన్లు ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి.
http://issuu.com/mediahub/docs/jeevanasurabhioct13

భారతదేశంలో ఉన్నవారు చందా కట్టడం ద్వారా ప్రింటు పత్రికని పొందవచ్చు. వివరాలకి Mani Bhushan గారిని సంప్రదించండి.
No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...