అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

PrintFriendly

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Advt.1

PayOffers.in