అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Saturday, June 9, 2012

ఎనిమిదవ తరగతి (తెలుగు పాఠ్యపుస్తకము)


ఎనిమిదవ తరగతి (తెలుగు పాఠ్యపుస్తకము) 

1 comment:

  1. Sir,
    Your website is very nice and it is useful for every person who wants to read some classics.Just now I opened Kalidasa classics .you made it handy.you deserve appreciation.
    By the way, I am a school asst. of social studies.please see my blog: http://bhadradriexpress.blogspot.com

    ....KVVS MURTHY

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...